Aktualności -01.01.2024r Katowice

Miło nam jest poinformować:

O realizacji programu finansowanego ze środków Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) „Inicjatywa społeczna na rzecz wsparcia integracyjnego w Polsce dla uchodźców dotkniętych konfliktem”. Kwota dotacji 937 040,00 zł. Okres realizacji: 01.01.2024 do 31.12.2024