Aktualności - 09.2021r Warszawa

DEINSTYTUCJONALIZACJA

Caritas Archidiecezji Katowickiej uczestniczy w inicjatywach dotyczących problematyki DEInstytucjonalizacji. We wrześniu 2021 r ks. dyrektor Łukasz Stawarz uczestniczył w konferencji która odbyła się w Warszawie a która skupiała przedstawicieli Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, reprezentantów Domów Pomocy Społecznej oraz organizacje realizujące działania aktywizacyjne na rzecz mieszkańców DPS z terenu całej Polski.