Aktualności - 12.08.2022r Katowice

Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu: Caritas w Polsce na rzecz osób dotkniętych konfliktem w Ukrainie.

Zakres wsparcia: m.in. wsparcie integracyjne, w tym informacyjne, prawne, psychospołeczne, psychologiczne, w nauce języka polskiego, znalezieniu zatrudnienia czy wsparcie opieki rodzicielskiej nad dzieckiem. W ramach Centrum utworzone zostaną zespoły mobilne realizujące swoje zadania w terenie. Kwota dofinansowania: 1 383 889,50 zł. Okres realizacji 01.08.2022do 30.06.2023.