Aktualności - 13 czerwca 2022 Katowice

Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych rozpoczęte!

Asystenci osobiści rozpoczęli pracę z osobami niepełnosprawnymi, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Psychologowie opracowali Indywidualny Plan Działania dla każdej z osób niepełnosprawnych, na bazie którego asystenci świadczą te usługi wsparcia, które są najbardziej adekwatne dla niesamodzielnych podopiecznych. Jakość wsparcia monitorowana jest przez specjalistów, którzy weryfikować będą świadczenie usług oraz stopień dopasowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.