Aktualności - 17 sierpnia 2022 Katowice

Dodatkowy nabór do projektu Możesz więcej!

Caritas Archidiecezji Katowickiej podpisał z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych aneks do umowy o dofinansowanie projektu MOŻESZ WIĘCEJ! dający możliwość wsparcia dodatkowych 25 osób niepełnosprawnych w ramach zadania świadczenia usług asystencji osobistej dla osób z województwa śląskiego posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne). Z dniem 18 sierpnia 2022 r. rozpoczynamy dodatkowy nabór do projektu zarówno osób niepełnosprawnych jak i asystentów osobistych osób niepełnosprawnych. Warunki udziału w projekcie oraz niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce Projekty. Dokumenty przyjmowane będą w siedzibie Caritas Archidiecezji Katowickiej przy ul. Wita Stwosza 20 w kopercie z dopiskiem Program Asystent do dnia 31 sierpnia. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 693 851 563.