Koordynator Projektów w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

Twój zakres obowiązków

 • planowanie, monitorowanie, budżetowanie i raportowanie realizowanych działań projektowych Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Warszawie;
 • monitorowanie i wsparcie bieżącej pracy Centrum;
  • dbanie o prawidłowy obieg dokumentów związanych z funkcjonowaniem Centrum;
 • wspieranie działań informacyjno-promocyjnych;
 • koordynowanie realizacji projektów w obszarze Centrum;
 • nadzór nad terminowością i prawidłowością działań realizowanych w ramach projektów, przygotowywanie sprawozdań merytorycznych;
 • rozliczanie projektów, opisywanie faktur, przygotowywanie sprawozdań finansowych;
 • współpraca z działem księgowym w zakresie finansowej realizacji projektu (kontrola płatności, realizacji umów i zleceń);
 • współpraca z poszczególnymi działami Caritas Polska w zakresie funkcjonowania Centrum;
 • bieżąca współpraca z partnerami lokalnymi, kościelnymi oraz organizacjami społecznymi;
 • godne reprezentowanie Caritas Polska w kontaktach zewnętrznych;

Nasze wymagania

 • doświadczenie w zarządzaniu projektami;
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności ustalania priorytetów;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B1);
 • bardzo dobra znajomość obsługi Windowsa (Excel, Outlook, Teams, itp.);
 • dokładność, skuteczność w działaniu, nastawienie na osiągniecie celu;
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

Mile widziane

 • znajomość języka rosyjskiego lub języka ukraińskiego.

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę w największej organizacji społeczno-charytatywnej w województwie śląskim;
 • pracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem;
 • szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze;