Aktualności - 23.01.2023r Katowice

Konkurs rozstrzygnięty!

Miło nam poinformować iż konkurs wygrała firma:

Dorota Rakoczy Fides Audyt Doradztwo Zarządzanie

Ul. Zielona 9, 32-608 Osiek

NIP: 5491289773 

Data wpłynięcia oferty: 12.01.2023r

Zapytanie ofertowe!

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia audytu zewnętrznego zadania/projektu „Możesz więcej!” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych