Aktualności - 01.03.2022r Katowice

Od wykluczenia do aktywizacji – edycja 2022

Centrum Integracji Społecznej Fundacji Caritas Katowice realizować będzie zadanie publiczne „Od wykluczenia do aktywizacji – edycja 2022” dofinansowane przez Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej.

Zadanie w ramach priorytetu wprowadzać będzie rozszerzenia oferty reintegracyjnej
oraz upowszechniania wiedzy o ofercie Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego.
Zadaniem Centrum w ramach zadania będzie skupienie się na wsparciu klientów systemu pomocy społecznej i rynku pracy, inicjowanie działań na rzecz powstania i funkcjonowania lokalnego partnerstwa międzyinstytucjonalnego oraz ubogacenia procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczaniem społecznym.

Wsparcie realizowane jest na rzecz uczestników CIS od dnia 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r.

2