Aktualności - 14.03.2021r Katowice

Zamknięcie naboru na listę podstawową w projekcie "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

W związku z bardzo dużą liczbą zgłoszeń do projektu osób niepełnosprawnych informuję, że z dniem 14 marca lista podstawowa do projektu Asystent osobisty 2023 została zamknięta. Osoby które składać będą dokumenty po tej dacie znajdą się na liście rezerwowej. Równocześnie informuję, że w związku z brakiem podpisania umowy z Ministerstwem na ten moment żadna umowa z asystentami i osobami niepełnosprawnymi nie może zostać zawarta. Zachęcamy do składania dokumentów zgłoszeniowych do projektu Opieka wytchnieniowwa 2023.

asystent