Aktualności - 17.04.2023r Katowice

Nabór do projektu „Pomoc asystenta - wsparcie osób z niepełnosprawnościami z województwa śląskiego”

Caritas Archidiecezji Katowickiej od 1 maja 2023 r. rozpoczyna realizację projektu „Pomoc asystenta – wsparcie osób z niepełnosprawnościami z województwa śląskiego” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania świadczenia usług asystencji osobistej dla 100 osób z województwa śląskiego posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów. Okres realizacji projektu to 1.05.2023 – 31.03.2024 roku. Od dnia 1 maja 2023 r. rozpoczynamy nabór do projektu zarówno osób niepełnosprawnych jak i asystentów osobistych osób niepełnosprawnych. Warunki udziału w projekcie oraz niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce Projekty. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych udziałem w projekcie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych odbędzie się 24 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Caritas Archidiecezji Katowickiej przy ul. Wita Stwosza 20. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są do czwartku 20 kwietnia do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 693 851 563.