Aktualności - 15.05.2023r Katowice

Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych rozpoczęte!

Już w maju asystenci osobiści rozpoczęli pracę z osobami niepełnosprawnymi, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Spotkanie z doradcą zawodowym, na którym opracowywany jest Indywidualny Plan Działania dla każdej z osób niepełnosprawnych jest bazą dla asystentów do świadczenia usług najbardziej adekwatnych dla niesamodzielnych podopiecznych. Jakość wsparcia monitorowana jest przez specjalistów, którzy weryfikować będą świadczenie usług oraz stopień dopasowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.