Aktualności - 26.06.2023r Katowice

Nabór do projektu „Zdobądź pracę!”

Caritas Archidiecezji Katowickiej od 1 lipca 2023 r. rozpoczyna realizację projektu „Zdobądź pracę!” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania aktywizacji zawodowej 40 osób niepracujących, w wieku aktywności zawodowej z niepełnosprawnościami z województwa śląskiego. Okres realizacji projektu to 1.07.2023 – 31.03.2024 roku. Od dnia 1 lipca 2023 r. rozpoczynamy nabór do projektu osób niepełnosprawnych poszukujących trwałego zatrudnienia. W projekcie ustalana jest indywidualna ścieżka wsparcia dla każdego uczestnika, który otrzyma wsparcie doradcy zawodowego, kreatora kariery, pośrednika pracy oraz weźmie udział w warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy. Dla osób wymagających dodatkowego wsparcia planowane są szkolenia zawodowe, staże zawodowe lub mentoring. Warunki udziału w projekcie oraz niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce Projekty. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są pod numerem telefonu: 605 608 519.