Aktualności - 29.06.2022r Katowice

Wzmocnienie potencjału NGO działających na rzecz włączenia społecznego

W ramach zadania „Od wykluczenia do aktywizacji – edycja 2022” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, dnia 28.06.2022 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbyło się seminarium pn.: „Wzmocnienie potencjału NGO działających na rzecz włączenia społecznego”. 

Seminarium miało na celu upowszechnienie ofertę Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego w kontekście istotnych obszarów życia społeczno-zawodowego w procesie kompleksowej reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwzględnieniem kryzysu migracyjnego. 

Zaproszonych gości powitał Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej – ks. Łukasz Stawarz, następnie odbyła się prezentacja nowo powstałego Centrum Integracji Społecznej 

w Katowicach Fundacji Caritas Katowice przez kierownika CIS – Panią Natalię Kulińską. Kolejne w panelu odbyło się wystąpienie, którego tematem były Dobre Praktyki –  czyli współpraca Wspólnoty Dobrego Pasterza z Centrum Integracji Społecznej Fundacji Caritas Katowice, prezentowane było przez Panią Wiolettę Iwanicką-Richter. 

Pan Grzegorz Żymła (Dyrektor ds. Zarządzania Projektami – Caritas Katowice) w swoim wystąpieniu omówił rozwój usług realizowanych przez podmioty sektora ekonomii społecznej, łączących aktywizację zawodową z budowaniem spójnego systemu współpracy międzysektorowej przy udziale migrantów z Ukrainy, dr Adam Staroniek – Lider Ekonomii Społecznej –  przedstawił możliwości wspierania podmiotów zatrudnienie socjalnego warunkiem tworzenia pożądanej wartości publicznej, natomiast prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) w swoim wystąpieniu pochyliła się nad tematem: „Dlaczego Podmioty Ekonomii Społecznej są ważne dla realizacji misji sektora publicznego”.   

 
unnamed