Aktualności - 19.12.2023r Katowice

Nabór do programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” dla Organizacji Pozarządowych– edycja 2024

W styczniu 2024 r. rusza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” dla Organizacji Pozarządowych– edycja 2024 realizowany przez Caritas Archidiecezji Katowickiej. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które wymagają wsparcia w formie usług asystencji osobistej.

Rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie 2 stycznia 2024 – 9 stycznia 2024. Dokumenty przyjmowane są w Biurze Projektu Caritas Archidiecezji Katowickiej, ul. Brata Alberta 4, 40-020 Katowice  w godzinach 7.00 – 15.00  w dni robocze. Decyduje data wpływu do Biura Projektu. Dokumenty dostarczone przed lub po wskazanym terminie nie będą weryfikowane.

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie zakładka Projekty „Asystent osobisty ON” – edycja 2024.