Aktualności - 23.06.2023r Katowice

Zaproszenie do składania ofert w projekcie „Zdobądź pracę!” na realizację na wynajem sali doradczej i szkoleniowej

W związku z rozpoczęciem projektu „Zdobądź pacę!” zapraszamy do złożenia oferty na wynajem sali na indywidualne doradztwo zawodowe, mentoring i pośrednictwo pracy oraz sali na grupowe warsztaty aktywizacyjne w Katowicach. Zapraszamy do złożenia oferty do dnia 30 czerwca g. 10.00 w Biurze Projektu przy ul. Brata Alberta 4 w Katowicach lub email: marzena.folda@caritas.katowice.pl.
Szczegóły zapytania znajdują się w załączeniu: