Aktualności - 17.01.2024 Katowice

Przypomnienie o terminie upływu ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Przepis covidowy o automatycznym przedłużaniu orzeczeń o niepełnosprawności w pandemii i w stanie zagrożenia epidemicznego został uchylony ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona nowe terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności. Przepisy te weszły w życie 6 sierpnia. 

Na ich podstawie orzeczenia, które utraciły moc w czasie pandemii i w stanie zagrożenia epidemicznego, ale dotąd były automatycznie przedłużane, będą ważne:

do 31 grudnia 2023 r. – jeśli ich ważność upłynęłaby do 31 grudnia 2020 r., czyli w pierwszym roku pandemii.

do 31 marca 2024 r. – jeśli ich ważność upłynęłaby w drugim roku pandemii, czyli w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

do 30 września 2024 r. – jeśli ich ważność upłynęła w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

Dla przykładu, jeśli ktoś odwołuje się od orzeczenia wydanego przez miejski lub powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności do wojewódzkiego zespołu nowe orzeczenie nie jest prawomocne, w tym czasie obowiązuje stare orzeczenie. Na odwołanie do wojewódzkiego zespołu są dwa tygodnie.