Aktualności - 19.01.2024r Katowice

Zakończenie rekrutacji do projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

W dniu 9 stycznia br. rekrutacja do projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 została zakończona.

Osoby zainteresowane wpisywane są na listę rezerwową.

W przypadku informacji o pozytywnym wyniku konkursu „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 oraz programu „Możemy więcej” PFRON poinformujemy o możliwości złożenia dokumentów rekrutacyjnych ze wskazaniem warunków udziału.