Realizujemy projekt

Pomocna dłoń

Cel projektu

Celem projektu jest objęcie usługami dziennej opieki środowiskowej, świadczonej przez opiekunów, na rzecz 60 mieszkańców (36K, 24M) wybranych gmin subregionu centralnego: Katowic, Tych i Rudy Śląskiej, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w okresie od 2022-08-01 do 2023-06-30

Grupa docelowa:

  • osoby z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także osób starszych, w oparciu o indywidualnie dobrane formy wsparcia będące wynikową przeprowadzonej szczegółowej analizy i diagnozy ich potrzeb

Formy wsparcia:

  • usługi opiekuńcze oraz wsparcie specjalisty ds. integracji

Wymagane dokumenty od kandydata do projektu:

  • Formularz rekrutacyjny .
  • Decyzja o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność (jeśli istnieje).
  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Okres realizacji

01.08.2022r - 30.06.2023r

Wartość projektu

1'908'360,00zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 1'622'106,00zł

Grzegorz Żymła
Dyrektor ds. zarządzania projektami

  • Tel. + 48 513 478 237
  • email: grzegorz.zymla@caritas.katowice.pl

Adres caritas

Adres biura prrojektu

Caritas Archidiecezji Katowickiej