Aktualne projekty

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ

Cel projektu: zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 70 osób z niepełnosprawnościami (dalej-ON) poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej przez 50 ON niepracujących, w tym wsparcie w formie zatrudnienia wspomaganego oraz poprawę sytuacji na rynku pracy przez 20 ON pracujących z województwa śląskiego do 30 czerwca 2023 roku.

australia.jpg

Wsparcie specjalistyczne jako element przezwyciężenia negatywnych skutków pandemii COVID-19 w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością.

Cel projektu:

  • Budowanie pro-aktywności i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wywołanych pandemią. W trakcie psychoterapii identyfikowane będą bariery powstałe w kryzysowym okresie postępującej pandemii.
  • Zmiana indywidualnego spojrzenia na aktualną sytuację w celu zmniejszają zachowań i myśli destrukcyjnych poprawiając komfort i jakość życia w obszarze psychofizycznym oraz społecznym.
psych

„MOŻESZ WIĘCEJ!”

Cel projektu:

  • zwiększenie samodzielności i/lub poprawa funkcjonowania 50 osób posiadających orzeczenie o znacznymlub umiarkowanymstopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), którzy mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów z województwa śląskiego poprzez świadczenie usług asystencji osobistej do 31.03.2023 roku.
pexels-cottonbro-8543066

„POMOCNA DŁOŃ”

Cel projektu:

  • Cel projektu: objęcie usługami dziennej opieki środowiskowej, świadczonej przez opiekunów, na rzecz 100 mieszkańców (60K, 40M) wybranych gmin subregionu centralnego: Katowic, Tych i Rudy Śląskiej, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w okresie od 2022-08-01 do 2023-06-30
pexels-eren-li-7188804

Rozwijamy się!!!
Jeśli nie znalazłeś projetu dla siebie odwiedź nas ponownie!!!

Adres caritas

Adres biura prrojektu

Caritas Archidiecezji Katowickiej