Nasze projekty

AKTYWNI W PRACY

Cel projektu:

Podniesienie zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia min. 35 % osób niepracujących objętych kompleksową aktywizacją zawodową z 84 osób niepełnosprawnych zamieszkujących województwo śląskie do 31 marca 2026r.

Disabled-employee

„Twój asystent – wspólna siła”

Cel projektu:

Zwiększenie samodzielności i/lub poprawa funkcjonowania 100 osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) z województwa śląskiego poprzez świadczenie usług asystencji osobistej do 31.03.2025 roku.

pexels-eren-li-7188804

Zdobądź doświadczenie zawodowe w trakcie staży .

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest stopniowa i trwała integracja z europejskim rynkiem pracy poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej ( kursy językowe, staże ponadnarodowe, pośrednictwo pracy, mentoring, ) oraz wzajemne uczenie się i wymiana doświadczeń między partnerami krajowymi i ponadnarodowymi.

praca-niemcy

"Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych– edycja 2024

Cel projektu:

Wsparcie w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla 5 dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 31 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z województwa śląskiego do 31.12.2024 roku.

wakacje

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” dla Organizacji Pozarządowych– edycja 2024

Cel projektu:

Świadczenie usług asystencji osobistej na rzecz 77 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu znacznym lub traktowanych na równi z województwa śląskiego do 31.12.2024 roku.

asystent

„Zdobądź pracę!”

Cel projektu:

Podniesienie zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia min. 30 % osób niepracujących objętych kompleksową aktywizacją zawodową z 40 osób niepełnosprawnych zamieszkujących województwo śląskie do 31 marca 2024r.

praca

„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 POBYT CAŁODOBOWY

Cel projektu:

Wsparcie poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w innym miejscu wskazanym przez osobę z niepełnosprawnościami lub uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu

wakacje

„Pomoc asystenta - wsparcie osób z niepełnosprawnościami z województwa śląskiego”

Cel projektu:

Zwiększenie samodzielności i/lub poprawa funkcjonowania 100 osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), którzy mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów z województwa śląskiego poprzez świadczenie usług asystencji osobistej do 31.03.2024 roku

asystent_kwiecien_

„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023
POBYT DZIENNY

Cel projektu: Wsparcie poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością

wakacje

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

Cel projektu: świadczenie usług asystencji osobistej na rzecz 40 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu znacznym lub traktowanych na równi z ww.  z obszaru  statutowego działania Caritas Archidiecezji Katowickiej w obrębie aglomeracji śląskiej do 31.12.2023 roku.

asystent

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ

Cel projektu: zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 70 osób z niepełnosprawnościami (dalej-ON) poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej przez 50 ON niepracujących, w tym wsparcie w formie zatrudnienia wspomaganego oraz poprawę sytuacji na rynku pracy przez 20 ON pracujących z województwa śląskiego do 30 czerwca 2023 roku.

australia.jpg

Wsparcie specjalistyczne jako element przezwyciężenia negatywnych skutków pandemii COVID-19 w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością.

Cel projektu:

  • Budowanie pro-aktywności i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wywołanych pandemią. W trakcie psychoterapii identyfikowane będą bariery powstałe w kryzysowym okresie postępującej pandemii.
  • Zmiana indywidualnego spojrzenia na aktualną sytuację w celu zmniejszają zachowań i myśli destrukcyjnych poprawiając komfort i jakość życia w obszarze psychofizycznym oraz społecznym.
psych

„MOŻESZ WIĘCEJ!”

Cel projektu:

  • zwiększenie samodzielności i/lub poprawa funkcjonowania 50 osób posiadających orzeczenie o znacznymlub umiarkowanymstopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), którzy mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów z województwa śląskiego poprzez świadczenie usług asystencji osobistej do 31.03.2023 roku.
pexels-cottonbro-8543066

„POMOCNA DŁOŃ”

Cel projektu:

  • Cel projektu: objęcie usługami dziennej opieki środowiskowej, świadczonej przez opiekunów, na rzecz 100 mieszkańców (60K, 40M) wybranych gmin subregionu centralnego: Katowic, Tych i Rudy Śląskiej, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w okresie od 2022-08-01 do 2023-06-30
pexels-eren-li-7188804

Rozwijamy się!!!
Jeśli nie znalazłeś projetu dla siebie odwiedź nas ponownie!!!

Adres caritas

Adres biura prrojektu

Caritas Archidiecezji Katowickiej