Projekty

Caritas Archidiecezji
Katowickiej

Biuro nieczynne

25.04.2024r Katowice

Informujemy że w dniu 2 maja 2024r nasze biuro będzie nieczynne

Wybór wykonawcy usługi na najem sal doradczych oraz szkoleniowych w projekcie "Aktywni w pracy"

02.04.2024r Katowice

Informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2024 r. dokonano wyboru wynajmującego w ramach zapytania ofertowego nr 1/PFRON/2024/S dotyczącego najmu sal doradczych oraz szkoleniowych w projekcie „Aktywni w pracy”.

Zaproszenie do składania ofert w projekcie „Aktywni w pracy” na wynajem sal doradczych i sali szkoleniowej

20.03.2024r Katowice

W związku z rozpoczęciem projektu „Aktywni w pracy” zapraszamy do złożenia oferty na wynajem sal na indywidualne doradztwo zawodowe, mentoring, pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczne  oraz sali na grupowe warsztaty aktywizacyjne  i szkolenia zawodowe w Katowicach

Adres caritas

Adres biura prrojektu

Caritas Archidiecezji Katowickiej