Projekty

Caritas Archidiecezji
Katowickiej

Wybór wykonawcy usługi na najem sal doradczych oraz szkoleniowych w projekcie "Aktywni w pracy"

02.04.2024r Katowice

Informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2024 r. dokonano wyboru wynajmującego w ramach zapytania ofertowego nr 1/PFRON/2024/S dotyczącego najmu sal doradczych oraz szkoleniowych w projekcie „Aktywni w pracy”.

Zaproszenie do składania ofert w projekcie „Aktywni w pracy” na wynajem sal doradczych i sali szkoleniowej

20.03.2024r Katowice

W związku z rozpoczęciem projektu „Aktywni w pracy” zapraszamy do złożenia oferty na wynajem sal na indywidualne doradztwo zawodowe, mentoring, pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczne  oraz sali na grupowe warsztaty aktywizacyjne  i szkolenia zawodowe w Katowicach

Przypomnienie o nowych zasadach przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

28.02.2024r Katowice

Od 30 grudnia 2023 r. obowiązuje ustawa1, która zmienia dotychczasowe zasady przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Według nowego przepisu prawa2 orzeczenia powiatowych, miejskich, wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności,

Adres caritas

Adres biura prrojektu

Caritas Archidiecezji Katowickiej