Projekty

Caritas Archidiecezji
Katowickiej

Zdobądź doświadczenie zawodowe w trakcie staży .

19.02.2024r Katowice

Zapraszamy do udziału w projekcie mobilności ponadnarodowej ALMA (Aim-Learn-Master-Achieve) poprzez zagraniczne doświadczenia zawodowe które otwierają nowe horyzonty na europejskim rynku pracy osób młodych do 29 lat.

Zakończenie naboru do programu "Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych– edycja 2024

15.02.2024r Katowice

Nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 został zakończony z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc.

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia audytu zewnętrznego zadania/projektu Zdobądź pracę!

12.02.2024r Katowice

Zapraszamy do składania ofert dotyczących przeprowadzenia audytu zewnętrznego zadania/projektu Zdobądź pracę! finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Adres caritas

Adres biura prrojektu

Caritas Archidiecezji Katowickiej