Aktualności - 02.04.2024r Katowice

Wybór wykonawcy usługi na najem sal doradczych oraz szkoleniowych w projekcie "Aktywni w pracy"

Informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2024 r. dokonano wyboru wynajmującego w ramach zapytania ofertowego nr 1/PFRON/2024/S dotyczącego najmu sal doradczych oraz szkoleniowych w projekcie „Aktywni w pracy”.
Złożone oferty:
Liga Obrony Kraju Biuro Zarządu Głównego Oddział w Krakowie ul. Pomorska 2,30-039 Kraków
Kwota oferty brutto: 88 338,60 zł
Herman Global Corporation Sp. z o.o. ul. Sznelowiec 2, 43-200 Pszczyna
Kwota oferty brutto: 81 219, 85 zł
Pro-Inwest s.c. ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice
Kwota oferty brutto: 116 441,64 zł
Oferta wybrana do podpisania umowy na najem: Herman Global Corporation Sp. z o.o.