Aktualności -30 maja 2022 Katowice

Nabór do projektu Możesz więcej!

Caritas Archidiecezji Katowickiej podpisał z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę o dofinansowanie projektu MOŻESZ WIĘCEJ! na realizację zadania świadczenia usług asystencji osobistej dla 50 osób z województwa śląskiego posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów. Okres realizacji projektu to 2.06.2022 – 31.03.2023 roku. Od dnia 30 maja 2022 r. rozpoczynamy nabór do projektu zarówno osób niepełnosprawnych jak i asystentów osobistych osób niepełnosprawnych. Warunki udziału w projekcie oraz niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce Projekty. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych udziałem w projekcie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych odbędzie się 6 czerwca 2022 r. o godz. 15.00 w siedzibie Caritas Archidiecezji Katowickiej przy ul. Wita Stwosza 20. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są do piątku 3 czerwca do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 693 851 563.