Aktualności - 20.03.2024r

Zaproszenie do składania ofert w projekcie „Aktywni w pracy” na wynajem sal doradczych i sali szkoleniowej

W związku z rozpoczęciem projektu „Aktywni w pracy” zapraszamy do złożenia oferty na wynajem sal na indywidualne doradztwo zawodowe, mentoring, pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczne  oraz sali na grupowe warsztaty aktywizacyjne  i szkolenia zawodowe w Katowicach. Zapraszamy do złożenia oferty do dnia 27 marca 2024 r. g. 15.00 w Biurze Projektu przy ul. Brata Alberta 4 w Katowicach lub email: marzena.folda@caritas.katowice.pl.

Szczegóły zapytania znajdują się w załączeniu: